Om Sukkerafhængighed

Lidt om sukkerafhængighed

Sukkerafhængighed er fysisk og psykologisk afhængighed på lige fod med alkoholisme.

Sukkerindtag udløser belønningsstoffer i hjernen, som dulmer fysisk og psykisk smerte, og er lige så afhængigheds skabende som kokain.

Alkohol omdannes hurtigt til sukker i blodet og virker på samme måde. Man bliver som bekendt ikke ”fuld” af sukker, men oplever bl.a. en stressreducerende effekt og umiddelbar lindring af triste tanker, men som med alkohol kræver det med tiden mere og mere af stoffet at opnå effekten.

Forskningen viser, at nogle er født med en overfølsomhed overfor sukkerets virkning i hjernen og er således stærkere ”disponeret” for at blive afhængig af sukker, og derfor er der visse forholdsregler, der må efterleves for, at man kan fungere godt.

Kan alle bliver sukkerafhængige?

Ja, enhver kan i princippet blive sukkerafhængig, ligesom enhver i princippet kan blive alkoholiker.

Det kræver blot overdrevent indtag af stoffet og over en længere periode. Så indstiller hjernen sig på at modtage store mængder, og hvis den ikke får det, vil der hurtigt opstå abstinenssymptomer. Den fysiske del af afhængigheden er dog relativt hurtigt og enkelt afhjulpet.

Men er man (som de fleste er) afhængig af stoffet, så kræver det et større arbejde at komme fri af det.

Sukkerafhængighed bliver en mere og mere udbredt lidelse i vores samfund.

Når vi ser på den mad, vi spiser i dag, er den fyldt med sukker og fedt, og hvis vi tror, at industrien vil os det godt, så kan vi godt tro om igen. Det handler kun om en ting, og det er at tjene penge, og sukker og fedt er et meget billigt smagsstof.

Når jeg husker tilbage til min barndom, så husker jeg de små slikposer, små sodavand. Men i dag er det hele XL. Kæmpe poser slik, kæmpe store sodavand. Når man læser bag på en færdigfremstillet vare er den fyldt med sukker og fedt. Ikke så underligt, at så mange mennesker kæmper med overvægt, selv på de varer, hvor der står at det er sundt, er det fyldt med enten sukker eller fedt.

Når vi er sukkerafhængige, handler det om tab af kontrol, som følge af en mental besættelse og tvangsmæssig adfærd og relation til et stemningsændrende middel i form af et objekt eller en hændelse.

Mange mennesker bruger forskellige stemningsændrende midler uden nogensinde at blive afhængige. De bruger disse midler ved socialt samvær, specielle anledninger, for at hygge, for at fejre, fordi det smager godt m.m. Ikke-afhængige personer oplever ikke ”at tabe kontrollen”, og i tilfælde af, at de alligevel gør det, så lærer de af det og undgår at gøre de samme fejl igen.

En afhængig person bliver derimod ved med at bruge stemningsændrende midler til trods for gentagne smertefulde konsekvenser. Det bliver mere og mere brugen af midlet, der kontrollerer personen og ikke omvendt.

For en sukkerafhængig bliver livet meget ensomt og isoleret, hvilket øger den afhængiges behov for at bruge sukkeret. Når smerten skaber et følelsesmæssigt behov, vil den afhængige opsøge sukkeret for at få lindring, præcis på samme måde som en ikke-afhængig vil opsøge sin bedste ven eller åndelige tro.

I takt med at afhængigheden udvikler sig, bliver andre mennesker mere og mere genstande, som den afhængige manipulerer for at få tilfredsstillet sine behov.

At behandle mennesker som genstande vil efterhånden føre til øget afstand og isolation.

Når den afhængige tror, at han/hun kan kontrollere førelser gennem anvendelse af sukker, oplever den afhængige således illusionen af at have kontrol. Dette hjælper med til at modvirke den følelse af magtesløshed og uhåndterlighed, som den afhængige bære på.

Sukkerafhængighed er en proces, hvor man køber sig ind på falske forventninger som eksempelvis, lindring, følelsesmæssig tryghed og en fornemmelse af virkeliggørelse og intimitet med omverdenen.

Sukkerafhængiges vanvid ligger i, at den afhængige oftest taber evnen til at lære af egne erfaringer.

Vedkommende bliver ude af stand til at kunne se sin egen virkelighed og behøver hjælp for at kunne overgive sig til de faktiske omstændigheder.

AT TAGE RØVEN PÅ ANDRE ER EN ALVORLIG SAG, MEN NÅR DU TAGER RØVEN PÅ DIG SELV, KAN DET BLIVE KATASTROFALT

Gør dig til direktør i dit eget liv!

Kontakt:

Tilmelding til seminarer, foredrag og andre arrangementer:
Ønsker du at tilmelde dig til de spændende arrangementer – så klik her.

AFBESTILLING:
Arrangementer skal afmeldes senest 10 dage før start, ellers betales fuld pris for hele arrangementet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* Husk at udfylde.