Få et højere selvværd nu

Ordet ”Selvværd” er de overordnede tanker, som en person har om sig selv. Hvis disse tanker hovedsageligt er uvenlige og kritiske, og hvis man føler, at ens sande selv er svagt, utilstrækkeligt, undertrykt eller usikkert – Hvilket mange mennesker føler i mere eller mindre udstrakt grad – Så kan det være symptom på lavt selvværd.

Med et lavt selvværd spiller det ingen rolle, hvad vi erobrer. Eller hvor højt vi når, vi vil altid være bange for at mislykkes. Vi kan heller ikke påskønne det, vi har opnået, men må hele tiden udrette mere. Vi kan hverken klare komplimenter eller kritik – og til sidst kan vi miste vores livslyst.

Selvværd afspejler den måde, man opfatter sig selv på, den måde man bedømmer sig selv på og den værdi man tillægger sig selv.

Lavt selvværd betyder, at man grundlæggende har en dårlig opfattelse af sig selv, bedømmer sig selv negativt og tildeler sig selv en ringe værdi.

Nogle af de almindeligste symptomer på lavt selvværd kan være:

  • At man ofte er meget selvkritisk (har et negativt selvbillede)
  • At man ofte er fokuseret på svagheder, fejl og mangler.
  • At man ofte føler sig uberettiget til at modtage kærlighed, opmærksomhed og accept.
  • At man ofte føler sig skyldig.
  • At man ofte får dårlig samvittighed.
  • At man ofte bliver bedrøvet, trist og træt.
  • At man ofte har vanskeligt ved at koncentrere sig.
  • At man ofte har svært ved at træffe vigtige beslutninger.
  • At man ofte overser sine styrkesider og ikke værdsætter de resultater man opnår.

Lavt selvværd betyder ikke, at man har alle disse symptomer, men en del af de nævnte symptomer vil i større eller mindre omfang forekomme.

Personer med lavt selvværd er ofte usikre og urolige. Usikkerheden, uroen og de negative forestillinger om sig selv, har stor betydning for den måde, man fungerer på i dagligdagen.

Snyd ikke dig selv, for dette fantastiske weekend seminar, som vil være med til at give dig et større selvværd, give dig nogle værktøjer til at komme ud af den dårlige spiral.

Samtidig vil der være to hypnoser, der vil gå ind og styrke dit selvbillede, give dig et meget større mod til at gøre de ting du er rigtig god til. Hypnosen vil give dig endnu større muligheder, for at få fat i de fantastiske områder af dit liv, du måske slet ikke var klar over du havde.

Selvværd er Guld værd

26. Januar – 28. januar 2018

Om seminaret

Se mere om seminariet

Gør dig til direktør i dit eget liv!

Kontakt:

Tilmelding til seminarer, foredrag og andre arrangementer:
Ønsker du at tilmelde dig til de spændende arrangementer – så klik her.

AFBESTILLING:
Arrangementer skal afmeldes senest 10 dage før start, ellers betales fuld pris for hele arrangementet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* Husk at udfylde.